ثبت کارگاه، کارخانه، سوله برای فروش در پردیس

اطلاعات آگهی دهنده

مشخصات اصلی ملک

توضیحات تکمیلی