ثبت آپارتمان موقعیت اداری برای اجاره در مشکین دشت

اطلاعات آگهی دهنده

مشخصات اصلی ملک
همکف = 0
نوساز = 0
توضیحات تکمیلی