آژانس های املاک عضو در اردبیل

کارگزاری املاک آراد

مدیر آژانس: یعسوب قلیزاده نیکپور
تلفــن: 04533249130
آدرس: اردبیل نبش میدان یحیوی