تخلیه ملک تجاری به جهت تغییر شغل

1
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
در هیچ یک از قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر، امکان طرح دعوا برای الزام موجر به موافقت با تغییر شغل مستاجر با استناد به هیچ دلیلی وجود ندارد و در صورت طرح چنین دعوایی، محاکم ملزم به صدور قرار عدم استماع دعوا می‌باشند.
تخلیه ملک تجاری به جهت تغییر شغل

به موجب بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در صورتی که موجر، ملک خود را به شرط اشتغال مستاجر به شغل معینی اجاره دهد، مستاجر نمی‌تواند شغل دیگری برای خود برگزیند؛ مگر اینکه شغل جدید عرفا شبیه شغل سابق باشد یا موجر به تغییر شغل مستاجر رضایت دهد. همچنین ضروری است در قرارداد اجاره منعقده میان طرفین، درمورد شغل خاصی توافق حاصل شده و مورد تصریح قرار گرفته باشد.

اگر شغل جایگزین شده توسط مستاجر عرفا مشابه شغل سابق باشد، موجر نمی‌تواند صدور حکم تخلیه به جهت تغییر شغل را از دادگاه بخواهد. تشخیص این مشابهت بر مبنای عرف صورت می‌گیرد. به عنوان مثال شغل انبارداری لوازم یدکی اتومبیل عرفا مشابه شغل فروشندگی لوازم یدکی اتومبیل می‌باشد. به علاوه مستاجر بدون رعایت شرط مشابهت عرفی نمی‌تواند در کنار شغل سابق به شغل جدیدی مشغول شود؛ در این شرایط موجر می‌تواند تخلیه ملک را تقاضا نماید.

مهلت طرح دعوای صدور حکم تخلیه ملک تجاری

مهلت طرح دعوای صدور حکم تخلیه ملک تجاری

موجری که به علت تغییر شغل مستاجر، حق درخواست صدور حکم تخلیه ملک تجاری را دارد ملزم به اعمال فوری این حق نمی‌باشد. سکوت موجر بعد از آگاهی از تغییر شغل و دریافت اجاره بها بدون اعتراض به این امر به معنای رضایت مالک به تغییر شغل نیست؛ حتی اگر مدت سکوت مالک بسیار طولانی باشد.

مطلب پیشنهادی:  بررسی محله امانیه برای خرید آپارتمان

حق درخواست صدور حکم تخلیه به جهت تغییر شغل توسط مالک جدید

اگر موجر در اثنا مدت اجاره و بعد از تغییر شغل توسط مستاجر، ملک موضوع اجاره را به شخص ثالثی منتقل نماید، مالک جدید حق درخواست تخلیه به جهت تغییر شغل را نخواهد داشت؛ زیرا تعیین شغل معین در قرارداد اجاره توسط مالک قبلی، نمی‌تواند موجد حقی برای دیگری باشد.

حق درخواست صدور حکم تخلیه به جهت تغییر شغل توسط مالک جدید

در صورتی که اشتغال به شغل مذکور در قرارداد اجاره توسط مراجع قانونی ممنوع اعلام شود، همچنان مستاجر حق تغییر شغل نخواهد داشت و فقط می‌تواند شغلی را انتخاب نماید که عرفا مشابه شغل قبلی باشد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات معاملاتی و حقوقی بیشتر در حوزه ملک، مطلب ”اخذ انحصار وراثت در املاک قولنامه‌‌ ای ” را در دلتا مگ بخوانید.

بیشتر ببینید در نکات معاملاتی

همچنین بخوانید

این نکات در مورد اجاره را کمتر شنیده‌اید

بر اساس عقد اجاره، مستاجر مالک منافع مال مورد اجاره می‌شود. یعنی سند ملک به نام مستاجر نیس…