وراث متوفی این خبر را بخوانند

0
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
یکی از موضوعات بسیار چالش‌برانگیز میان هر خانواده‌ای، موضوع تقسیم ارث است. در قانون نکات مختلفی پیرامون ارث بیان شده است که اطلاع از آن برای افراد لازم و ضروری است.
قانون تقسیم ارث

وراث باید تقسیم ترکه را باتوجه‌به قانون تقسیم ارث انجام دهند. زیرا قانون‌گذار در مواد قانون مدنی و طبق شرع مقدس اسلام، به این موردتوجه داشته و کلیه قوانین و ضوابط مربوط به آن را، به طور کامل شرح داده است. همراه دلتامگ باشید تا شما را از این قوانین آگاه کنیم.

قانون تقسیم ارث چه می‌گوید؟

طبق قانون تقسیم ارث، ارث و ماترک و اموال برجای‌مانده از وی باتوجه‌به طبقه و درجه آن‌ها  تقسیم شده و دارای شرایط و ضوابط خاصی است. همچنین، برخلاف باور عمومی، سهم‌الارث فرد از ترکه متوفی، همواره به یک مقدار ثابت نبوده و ممکن است این مقدار باتوجه‌به وجود وراث دیگر، تغییر کند که این امر، با آگاهی از جزئیات تقسیم ارث امکان‌پذیر است.

سهم‌الارث مادر طبق قانون تقسیم ارث

طبق ماده ۹۰۶ قانون مدنی، اگر متوفی فرزند یا نوه‌ای نداشته نباشد و پدر نیز در قید حیات نباشد، مادر همه ارث را می‌برد. اگر پدر و مادر هر دوزنده باشند، سهم مادر یک‌سوم اموال می‌شود؛ اما اگر مادر حاجب داشته باشد، یک‌ششم اموال به مادر رسیده و مابقی به نسبت بین وراث تقسیم می‌شود.

سهم‌الارث پدر

طبق ماده ۹۰۶ قانون مدنی، اگر پدر تنها ورثه متوفی باشد و مادر، فرزند و نوه‌ای وجود نداشته باشد، پدر تمام ارث را می‌برد؛ اما اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند، سهم پدر دو سوم ترکه است. درصورتی‌که متوفی دارای فرزند باشد و مادر در قید حیات نباشد، سهم‌الارث پدر باتوجه‌به تعداد و جنسیت فرزندان متفاوت است.

سهم‌الارث پدر

سهم‌الارث فرزندان طبق قانون تقسیم ارث

اگر میت تنها دارای یک فرزند باشد، تمامی اموال طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، به وی رسیده و فرقی در دختر یا پسر بودن آن وجود ندارد؛ اما اگر متوفی دارای چند فرزند باشد و همگی دختر یا همگی پسر باشند ترکه بین آن‌ها به طور مساوی تقسیم می‌شود. اگر فرزندان متوفی متعدد بوده و بعضی دختر و بعضی پسر باشند، پسر دوبرابر دختر ارث می‌برد.

مطلب پیشنهادی:  هر آنچه که باید در مورد وکالت کلی و کاری بدانید

سهم‌الارث نوه

نوه در صورتی از متوفی ارث می‌برد که فرزندان متوفی وجود نداشته نباشند. در این فرض، نوه یا نوه‌های متوفی جانشین پدر و مادر خود و فرزندی می‌شوند که موجود نیست. برای مثال در فرضی که متوفی تنها دارای یک دختر است و دختر مذکور نیز فوت شده است، فرزندان دختر جانشین مادر خود می‌شوند.

سهم‌الارث نوه

سهم‌الارث خواهر و برادر

در ارث‌بردن خواهر و برادر از متوفی باید بین خواهران ابوینی، ابی و امی تفاوت قائل شد. خواهران و برادران ابوینی کسانی هستند که از یک پدر و مادر با متوفی متولد شده‌اند. خواهران و برادران ابی، تنها از پدر با متوفی ارتباط دارند و خواهران و برادران امی تنها از مادر با میت دارای نسبت هستند.

طبق ماده ۹۱۷ قانون مدنی، اگر وارث فقط یک خواهر باشد، تمام ارث برای او می‌شود. همچنین اگر وارث تنها یک برادر باشد، تمام ارث به او می‌رسد. اگر وارث چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی یا اینکه چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی داشته باشد، ترکه بین آن‌ها به طور مساوی تقسیم می‌شود. اگر وارث متوفی چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند، مردان دوبرابر زنان ارث می‌برند.

تعداد کلمات مطلب: 508

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

عواقب پرداخت‌ نکردن اقساط مهریه چیست؟

همان‌طور که بیان کردیم مهریه حق زن است و درصورتی که آن را مطالبه کند، مرد باید اقدام به پر…