وب سایت ملکی دلتا
از آغاز تا کنون
ابتدا

راه اندازی آژانس های املاک سازمان یافته
با رویکردی جدید و بهره گیری از
پیشرفته ترین سایت ملکی

DELTA.ir
سپس

تخصیص سایت دلتا برای همگان و
آژانس های املاک سراسر کشور
جهت ثبت و جستجوی هر نوع ملک

و بالاخره
مجله ملکی دلتا

با مطالبی آنچنان مفید که
ثبت و جستجوی ملک
جزء کوچکی از آن است، رونمایی شد.

از سلامتـی، گردشگـری، مـوارد حقـوقـی، دکوراسیـون
تا جستجوی ملک و مطالب دیگر را در آن خواهید یافت

اپلیکیشن مجله دلتا سلامتی و هر چیز دیگر اپلیکیشن مجله دلتا دانلود