ثبت صنعتی و زراعی برای اجاره در پرند

اطلاعات آگهی دهنده

مشخصات اصلی ملک

توضیحات تکمیلی