خانه نکات حقوقی شکایت کیفری ترک نفقه در دوران عقد

شکایت کیفری ترک نفقه در دوران عقد

۰
1
در مدت زمان بین عقد و انجام مراسم ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی‎گیرد مگر در شرایطی که زن برای شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد منتها مرد از بردن همسر به منزل مشترک و شروع زندگی زناشویی مشترک خودداری کند.
نفقه

نفقه یکی از حقوقی است که قانونگذار به منظور حفظ حقوق زن برای وی تعیین کرده است که در صورت ازدواج، شوهر مکلف به رعایت و به جای آوردن این تکالیف است. به گزارش مجله دلتا به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زن و مرد زندگی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. نفقه تامین کردن همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است از قبیل مسکن، لباس، هزینه های درمانی، بهداشتی و رفع نیاز های زن هنگام بیماری. برای تعیین میزان نفقه، باید بین زن و شوهر توافق باشد ولی ملاک و معیاری را قانونگذار در نظر گرفته است. از آن جمله می‎توان به عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد اشاره کرد ولی در صورت عدم توافق میان زن و مرد، دادگاه میزان نفقه را تعیین می‎کند.

نفقه

 جرم ترک انفاق در دوران عقد مصداق دارد؟

در مدت زمان بین عقد و انجام مراسم ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی‎گیرد مگر در شرایطی که زن برای شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد و مرد از بردن همسر به خانه مشترک و شروع زندگی زناشویی مشترک خودداری کند. در این صورت زن این حق را خواهد داشت که نفقه خود را دریافت کند. البته سوالی که مطرح می‎شود این است که در دوران عقد زن احتمالا دوشیزه است. در این حالت آیا باز هم  می‎تواند شکایت ترک انفاق کند؟ در پاسخ می‎توان گفت در این شرایط زن می‎تواند به حق حبس استناد و تمکین را موکول به پرداخت کامل مهریه کند. استناد زن به حق حبس باعث از بین  رفتن حق وی نمی‎شود و زن می تواند دادخواست مطالبه نفقه را به دادگاه بدهد.

نحوه و چگونگی شکایت ترک انفاق در دوران عقد

شکایت ترک انفاق در دوران عقد به دلیل استناد به حق حبس میسر است.(حق حبس، حقی است که زن به موجب آن می‎تواند تا وقتی که تمام مهریه پرداخت نشده از وظایفی که نسبت به شوهر دارد خودداری کند). با توجه به قانون حمایت خانواده که مقرر می‎دارد: «هرکس با داشتن استطاعت و توان مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاصی که نفقه به آنها تعلق می‎گیرد خودداری کند به حبس تعذیری محکوم می‎شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می‎شود.»
با تصویب قانون جدید این امکان برای زن فراهم شده که هم مطالبه حقوقی کند و هم در صورت نپرداختن نفقه به دادگاه، شکایت کند. در صورت شکایت زن می‎تواند به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه و درخواست خود مبنی بر حق خود را اعلام و یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم کند.

مجازات قانونی ترک نفقه

مجازات قانونی جرم ترک انفاق در صورت اثبات و بدون تخفیف از سوی دادگاه ۶ ماه تا ۲ سال حبس است. این جرم از جرائم قابل گذشت است. به این معنی که هر مرحله از دادرسی و حتی بعد از صدور حکم و یا اجرا، با رضایت زن پرونده متوقف و مختومه خواهد شد.

در صورتی که در دفاع جرم ترک انفاق، مرد بتواند ثابت کند مقداری از نفقه را پرداخت کرده است به نظر می‎رسد مقدار و میزان نفقه موضوعیت نداشته باشد. و می‎توان گفت حتی اگر مرد در مواردی کمتر از میزان مورد نیاز زن نفقه بپردازد، باز هم موجب تبرئه شدن شوهر در دعاوی کیفری نفقه (ترک انفاق) خواهد شد.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.