خانه نکات حقوقی جواز کسب و مراحل دریافت آن

جواز کسب و مراحل دریافت آن

۰
1
تاسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه، مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنان، غیرقانونی محسوب می‌گردد.
جواز

 تاسیس محل کسب و اشتغال به هر نوع حرفه ‎ای، مستلزم داشتن پروانه کسب مربوط به آن است. برای گرفتن جواز کسب باید مراحل مختلفی  طی شود. با مجله پیام دلتا همراه باشید تا مراحل دریافت پروانه کسب را شرح دهیم.

جواز

پروانه کسب چیست؟

پروانه کسب، مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی، به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه، برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخص به متقاضی داده می‌ شود. پروانه اشتغال، گواهینامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذی‌صلاح، صادر خواهد شد. تاسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه، مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنان، غیرقانونی محسوب می‌ شود.

شرایط دریافت جواز کسب موقت

پروانه کسب موقت فقط برای یک‌بار صادر می‌شود و مدت اعتبار آن یک‌ سال است.

شرایط متقاضی دریافت پروانه کسب:

۱. مراجعه به اتحادیه مربوطه
۲. تسلیم تقاضای کتبی
۳. دریافت رسید

• تکالیف اتحادیه

اتحادیه موظف است نظر خود مبنی بر رد یا قبول تقاضا را تا ۱۵ روز به‌صورت کتبی اعلام کند. عدم اعلام نظر به‌منزله پذیرش تقاضا است.

• مراحل بعد از قبول شدن تقاضا توسط اتحادیه:
۱. تکمیل مدارک اتحادیه ظرف حداکثر سه ماه
۲. تسلیم مدارک به اتحادیه
۳. صدور جواز کسب از طرف اتحادیه ظرف مدت ۱۵ روز

انتقال پروانه کسب

در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم کند. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی‌ شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی ‌شده صادر می‌کند. در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه جواز کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه‌حساب از اتحادیه قبلی ضروری است و عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف ۱۵ روز پس از تاریخ استعلام به‌منزله نظر موافق تلقی می‌ شود.

پروانه کسب برای مشاغل تخصصی

مشاغل تخصصی نیاز به مجوزهای خاص دیگری علاوه بر پروانه کسب دارند مانند پروانه تخصصی و فنی، گواهینامه‌ای که برای انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی و به‌وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌ شود.

اگر متقاضی واجد شرایط لازم برای دریافت پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است. برای مثال اشتغال به شغل مشاور املاک، منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

جواز

چگونگی اعتراض

چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد یا از صدور پروانه کسب خودداری کند، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به‌طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی‌که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت پاسخ به طور کتبی به مجمع امور صنفی مربوطه ارائه دهد. اتاق اصناف مکلف است ظرف مهلت قانونی و مقرر به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام کند.

پروانه کسب در چه صورتی باطل می‌شود؟

جواز کسب مربوط به محل جغرافیایی مشخص و فرد معینی است. نمی‌توان جواز را به کسی دیگر واگذار کرد یا جغرافیای محل را تغییر داد. حال آنکه اگر محل واحد صنفی تغییر کند جواز هم باطل می‌شود. به گفته قانونگذار در مقابل هر گونه تغییر شغل، محل و شخص باید پروانه کسب نیز تغییر کند. البته اگر صاحب پروانه فوت کند ورثه‌اش دو سال وقت دارند برای دریافت پروانه جدید اقدام کنند. در غیر این صورت پروانه از درجه اعتبار ساقط است.

 • جریمه پوشاندن پلاک خورو

  جریمه پوشاندن پلاک خودرو

  علاوه بر پوشاندن پلاک برخی از رانندگان اقدام به مخدوش کردن شماره پلاک ماشین می‌‌کنند. به ط…
 • اجاره ملک مشاع

  اجاره ملک مشاع بدون رضایت شریک

  اجاره دادن ملک بدون گرفتن رضایت قبلی شریک در ملک مشاع به صحیح بودن قرارداد اجاره خللی وار…
 • مهریه

  نحوه مطالبه مهریه عندالاستطاعه

  توجه به این دو واژه مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در سند ازدواج از اهمیت زیادی برخوردار…
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین بخوانید

جریمه پوشاندن پلاک خودرو

علاوه بر پوشاندن پلاک برخی از رانندگان اقدام به مخدوش کردن شماره پلاک ماشین می‌‌کنند. به ط…