خانه یادداشت روز آیا با فوت زن مهریه ساقط مى‌شود؟

آیا با فوت زن مهریه ساقط مى‌شود؟

۰
0
در صورت فوت زن ، ورثه او حق این را دارند که از مرد تقاضای مهریه کنند. بنابراین با قتل و فوت زن مهریه از بین نمی‌رود و وراث می‌توانند به مطالبه و وصول آن اقدام کنند.
مهریه زن

آیا با فوت زن مهریه ساقط مى‌شود؟

مهریه از جمله حقوق قانونی زن است که مرد همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد. مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می‌توان به عنوان مَهریه قرار داد. از طرفی دیگر همین که عقد ازدواج صورت گرفت زن مالک مهریه می‌شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه و یا در آن به هر گونه که بخواهد تصرف کند. به گزارش  مجله پیام دلتا ، هر یک از زن و شوهر پس از فوت دیگری از همدیگر ارث می‌برند و مهریه زن پس از فوت قابل بررسی است. ارث بردن از یکدیگر (توارث) بین زن و شوهر هنگامی برقرار می‌شود که رابطه زناشویی آنها دائمی باشد و در ازدواج موقت رابطه توارث برقرار نمی‌شود.

مهریه زن

با فوت زن “مهریه” ساقط می‌شود؟

یک حقوقدان، در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه “مهریه” در صورت مرگ زن چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ گفت: مهریه دین و بدهی شوهر است و تا زمانی که پرداخت نشده باشد وظیفه دارد که پرداخت کند و در صورت فوت زن، ورثه او حق این را دارند که از مرد تقاضای مهریه کنند و به عبارتی وراث، از مرد طلبکار خواهند شد. بنابراین با قتل و فوت زن مهریه از بین نمی‌رود و وراث می‌توانند به مطالبه و وصول آن اقدام کنند.

مهریه زن پس از فوت به ورثه‌اش می‌رسد

حق مطالبه مهریه همواره برای صاحب حق آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زن در قید حیات نباشد. از همین روی وراث زوجه می‌توانند بعد از فوت زوجه به نمایندگی از او مهریه زوجه متوفی را از مرد درخواست کنند.‏

به عبارتی دیگر با فوت زن حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین روی وراث زن می‌توانند بعد از فوت او به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از مرد مطالبه کنند.‏

این در حالی است که زوج نمی‌تواند از پرداخت مهریه زوجه فوت شده خود به ورثه وی به هر بهانه‌ای خودداری کند. مگر آنکه مهریه به یک علت قانونی مانند بخشش آن توسط زن یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد. بنابراین باید گفت که دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتاز است و حتی در صورت وجود بدهی‌های متعدد مرد یا حتی فوت وی، باز هم تادیه مهریه زن بر سایر بدهی‌ها مقدم است و در الویت قرار دارد.

پس همانطور که گفته شد حقوق اشخاص همواره مورد توجه و حمایت قانونگذار بوده است ولو آنکه آنها در قید حیات نباشند، از همین روی وراث زن متوفی با تنظیم دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه او به نسبت سهم‌الارث خود اقدام می‌کنند.

شایان ذکر است که ورثه زن باید مدارکی همچون عقدنامه او را نیز به پیوست دادخواست خود، تقدیم دادگاه کنند.

مهریه زن

اثبات بری‌الذمه شدن از پرداخت مهریه

اگر زنی مهریه‌اش را ببخشد اما مقدار مهریه در عقد نامه نوشته شده و آن را از دفتر اسناد رسمی حذف نکرده باشد و بعد زن مهریه را مطالبه کند بار اثبات این ادعا بر عهده شوهر است که می‎تواند با استفاده از دلایل و راه‌های قانونی همچون معرفی شهود این ادعا را اثبات کند. حال اگر زنی بخواهد مهریه‌اش را قبل از عقد ببخشد نمی‎تواند زیرا، تا زمانی که حق بوجود نیامده مورد بخشش قرار نمی‎گیرد

بیشتر ببینید در یادداشت روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.