خانه نکات حقوقی حق تعیین مسکن با مرد است یا زن؟

حق تعیین مسکن با مرد است یا زن؟

۰
9
قانون مدنی این اجازه را صادر کرده است که به صورت شرط ضمن عقد، حق و اختیار مشخص کردن مسکن به زوجه واگذار شود. این حق شامل انتخاب مسکن، انتخاب محل زندگی و انتخاب شهر می شود.
حق تعیین مسکن

یکی از موضوعات مهمی که بعد از ازدواج پیش می‎آید حق تعیین مسکن یا محل سکونت مشترک زوج ها است. زمانی خانواده به طور جدی تشکیل می‎شود که زن و مرد زیر یک سقف رفته و زندگی مشترک‎شان را شروع کنند. بنابراین یافتن محل مناسبی برای شروع زندگی، لازمه زندگی مشترک یک زوج است. در این نوشته قصد داریم که به ابهاماتی که در مورد اختیارات زن و مرد در این‎باره است پاسخ دهیم.

تهیه مسکن مشترک بر عهده کیست؟

قانون مدنی  در ماده 1107 به تعریف نفقه پرداخته و ضمن آن، تهیه مسکن را به منزله یکی از مواردی که تحت عنوان نفقه بر عهده مرد است می شناسد.

نفقه عبارت است از تمام نیازهای متناسب و متعارف با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا ، اثاث منزل و هزینه های بهداشتی درمانی و خدمتکار در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

طبق این ماده مسکن جزئی از حق نفقه زوجه (زن) محسوب می‎شود و زوج (مرد) مکلف است که مسکن مناسبی را برای خانواده خود تهیه کند. نکته دیگری که از مفهوم این ماده برمی‎آید این است که این مسکن باید با شأن و مرتبه اجتماعی زن  و نه توانایی و شأن شوهر متناسب باشد. در غیر اینصورت زن می‎تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.

به این ترتیب تهیه نکردن مسکن توسط زوج از موجبات عسر و حرج و طلاق است و ناتوانایی مالی برای تهیه مسکن هم به منزله ناتوانی از پرداخت نفقه و در حکم نپرداختن نفقه است.

حق تعیین مسکن

حق تعیین محل سکونت زوج ها بر عهده کیست؟

از لحاظ اخلاقی زن و شوهر باید با هم‎فکری یکدیگر در خصوص موضوعات مشترک مورد توافق یکدیگر مانند تعیین خانه ای که قرار است در آن زندگی کنند تصمیم گیری کرده و به نتیجه‎ای مناسب برسند اما در خصوص اختلاف، قانون به حل مساله در این باره پرداخته است.

مطابق با ماده 1114 قانون مدنی ، زن موظف است در منزلی زندگی کند که شوهر مشخص کرده است، مگر آنکه اختیار تعین مسکن را در زمان عقد گرفته باشد.

بنابراین قانون مدنی این اجازه را صادر کرده است که در صورت شرط ضمن عقد، حق و اختیار مشخص کردن مسکن به زن واگذار شود. این حق شامل انتخاب مسکن، محل زندگی و شهر می‎شود.

چگونگی تعیین حق مسکن در زمان عقد:

در صورتی که قصد گرفتن شرایط حق مسکن زن و درج آن در شرایط ضمن عقد نکاح را دارید باید به این نکته توجه کنید که جزئیات این موضوع بسیار مهم است. در شرایط حق مسکن زن، صرف نوشتن این موضوع که حق انتخاب مسکن با زن است، کافی نیست. زیرا قضات دادگاه  آن را صرفا” به تعیین شهر محل سکونت می‎کنند. حال آن که تعیین مستقل بودن و در چه محدوده شهر بودن یا حتی ذکر منزل خاص در عمل برای زن بسیار تاثیرگذار است.‌

بنابراین بر اساس موارد گفته شده و همچنین مطابق با ماده 1129قانون مدنی، زن می‎تواند در صورت ناتوانایی مرد، از دادگاه تقاضای طلاق کند. البته داشتن حق و اختیار مشخص کردن محل سکونت توسط زن، به این مفهوم نیست که زن بتواند این حق را وسیله‎ای برای زیان وارد کردن به مرد قرار دهد و باید از این حق به صورت منطقی استفاده کند.

برای مطالعه‎ی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.