خانه یادداشت روز انحصار وراثت و مراحل دریافت گواهی آن

انحصار وراثت و مراحل دریافت گواهی آن

۰
1
پس از فوت متوفی مطابق با قانون ایران موضوع و تاریخ فوت در سیستم الکترونیکی و یکپارچه اداره ثبت احوال کشور ثبت و پس از ابطال شناسنامه فرد متوفی، گواهی فوت او صادر و به ورثه تحویل می‎شود. این گواهی یکی از مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت است.

انحصار وراثت اولین مرحله برای تعیین تکلیف در خصوص اموال و میراث افراد بعد از فوت آن‎ها است. انحصار وراثت به معنی تعیین تعداد افرادی که از متوفی ارث می‎برند و میزان سهم الارث هریک از وراث است. پس از بررسی و تائید وراث توسط مراجع دارای صلاحیت قانونی؛ رایی صادر می‎شود که به آن گواهی انحصار وراثت گفته می‎شود.

مراحل صدور گواهی انحصار وراثت:

پس از فوت متوفی مطابق با قانون ایران، موضوع و تاریخ فوت در سیستم الکترونیکی و یکپارچه اداره ثبت احوال کشور ثبت و پس از ابطال شناسنامه متوفی، گواهی فوت او صادر و به ورثه تحویل داده می‎شود. این گواهی یکی از مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت است.

مرجع صدور گواهی انحصار وراثت:

برای صدور گواهی انحصار وراثت یکی از وراث متوفی یا هر شخص که منفعتی در اموال متوفی دارد یا وکیل آن‎ها باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی متوفی مراجعه و دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند. اما در خصوص دعاوی دیگری مثل دعوای اصل و نسب و وقف و تولیت و … باید به دادگاه های عمومی حقوقی دادخواست ارائه داد.

انحصار وراثت

مدارک لازم جهت تقاضای گواهی انحصار وراثت:

  • اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن
  • اصل شناسنامه و کارت ملی همه وراث متوفی همراه کپی برابر با اصل آن
  • اسامی کلیه وراث باید در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، نوشته شود و توسط دو نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می‌شناسند، در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضا شده و امضای ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.
  • وراث باید پس از فوت فرد، لیست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه کرده و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.

( در این مرحله نیاز به پرداخت مالیات به اداره دارایی نیست.)

  • تنظیم دادخواست به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت بر روی فرم چاپی دادخواست

کلیه مدارک فوق به دفتر شورا ارائه و شورا پس از ملاحظه اسناد و مدارک با هزینه متقاضی، موضوع را یک نوبت در یکی از روزنامه‎های محلی آگهی می‎کنند. بعد از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی (در صورتی که هیچ معترضی نداشته باشد) بدون دعوت از وراث و بدون تشکیل جلسه رسیدگی گواهی انحصار وراثت که در آن:

  1. مشخصات متوفی
  2. تعداد ورثه
  3. مشخصات وراث
  4. نسبت وراث با متوفی
  5. سهم هر یک از ورثه از اموال متوفی

به طور دقیق مشخص شده است را صادر و به متقاضی تحویل می‎دهد.

شایان ذکر است درصورتی‌که پس از انتشار آگهی در روزنامه، کسی به مفاد دادخواست اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را تقدیم شورا کرده و شورا جلسه‌ای را جهت رسیدگی تعیین می‎کند و به متقاضی و معترض ابلاغ کرده و پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می‎کند که قابل‌تجدید نظر نیز خواهد بود.

برای مطالعه‎ی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی مجله دلتا مراجعه کنید.

بیشتر ببینید در یادداشت روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.