خانه همه عناوین ارزان ترین و گران ترین خانه های تهران کجا هستند؟

ارزان ترین و گران ترین خانه های تهران کجا هستند؟

۰
2
ارزان ترین و گران ترین خانه های تهران کجا هستند؟

آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات درباره ارزان ترین و گران ترین خانه های تهران حاکی است که گران ترین واحدهای مسکونی پایتخت به منطقه 1 و ارزان ترین خانه نیز به منطقه ۱۸ اختصاص دارد.

بر اساس این آمار بیشترین قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در مناطق 22 گانه پایتخت را منطقه یک با 10 میلیون و 259 هزار تومان ثبت کرده است.

در منطقه 3 متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی 8 میلیون و 391 هزار تومان و در منطقه 2 بالغ بر 7 میلیون و 88 هزارتومان است.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه 6 و 5 به ترتیب 6 میلیون و 521 هزار و 5 میلیون و 437 هزار تومان است.

در مناطق 4، 7 و 8 متوسط قیمت تقریبا با هم یکسان است و به ترتیب عبارت است از:

 • 4 میلیون تومان
 • 4 میلیون و 914 هزار تومان
 • 4 میلیون و 508 هزار تومان

همچنین در مناطق 9، 10، 12،‌11، 13، 14 و 15 متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی به ترتیب عبارتند از:

 • 3 میلیون و 205 هزار تومان
 • 3 میلیون و 29 هزار تومان
 • 3 میلیون و 392 هزار تومان
 •  3 میلیون و 116 هزار تومان
 • 4 میلیون و  723 هزار تومان
 • 3 میلیون و 566 هزار
 • 2 میلیون 767 هزار تومان.

قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در مناطق 16، 17، 19، 20، 21 و 22 نیز به ترتیب عبارتند از:

 • 2 میلیون و 717 هزار تومان
 • 2 میلیون و 599 هزار تومان
 • 2 میلیون و 839 هزار تومان
 • 2 میلیون و 624 هزار تومان
 • 3 میلیون و 381 هزار تومان
 • 4 میلیون و 165 هزار تومان

همچنین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه 18، به عنوان ارزان ترین منطقه پایتخت 2 میلیون و 274 هزار تومان است/اقتصاد آنلاین


delta.ir ◊ مجله خبری دلتا

بیشتر ببینید در همه عناوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.