خانه نکات حقوقی چه کسانی از ارث محروم می‌شوند؟

چه کسانی از ارث محروم می‌شوند؟

۰
0
پس از فوت هر فرد، اموال و دارایی‌های متوفی به وراث او تعلق می‌گیرد. اما بازماندگان در چه صورتی از متوفی ذی‌نفع خواهند بود؟
محرومیت از ارث
زمانی‌که شخصی فوت می‌کند و از او اموالی به جای می‌ماند که باید این اموال میان ورثه او تقسیم شوند. بنابراین یکی از مهمترین مسائل در این حوزه نحوه تقسیم ارث است که مطابق احکام فقهی و به تبع آن قانون مدنی مشخص شده‌اند. در همین راستا، قانون مدنی از مواردی تحت عنوان موانع ارث نام برده که محرومیت از ارث را به دنبال دارد. در این نوشتار از مجله دلتا به بیان این موانع پرداخته‌ایم. با ما همراه باشید.
قانون مدنی یکی از قوانین پایه‌ای در زمینه ارث است که به احکام مربوط به ارث، نحوه تقسیم ارث و سهم‌الارث هریک از وراث پرداخته است. بعلاوه اینکه در موادی از این قانون مواردی تحت عنوان موانع ارث مورد پیش بینی قرار گرفته‌اند و همین که یکی از موانع ارث بردن در رابطه توارث میان دو نفر بوجود بیاید، وارث دیگر ارثی از متوفی نخواهد برد.

موانعی که به طور مطلق مانع ارث بردن دیگری می‌شوند

 • قتل مورث (متوفی): مطابق ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل از موانع ارث است. بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود، اعم از این که قتل مستقیم باشد یا با واسطه و خود وارث به تنهایی این کار را کرده باشد یا با شرکت دیگری.
 • کفر: مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی کافر از مسلم ارث نمی برد. اگر در بین ورثه متوفای کافری شخصی مسلمان باشد، وراثی که کافر هستند ارث نمی برند، اگر چه از لحاظ درجه و طبقه مقدم بر وارث مسلمان باشند.
 • لعان: اگر مردی انتساب فرزندی به خودش را انکار کند و به زن خود تهمت زنا بزند، رابطه توارث میان آنها از بین می‌رود. یعنی بعد از لعان، زن و شوهر دیگر از هم ارث نمی‌برند. به علاوه اینکه رابطه توارث میان فرزند با پدر نیز قطع می‌شود؛ به عبارتی نه پدر از فرزندی که او را انکار کرده است ارث می‌برد و نه فرزند از پدر ارث خواهد برد. در این شرایط، چنین فرزندی تنها از خویشاوندان مادری خود ارث می‌برد و متقابلا خویشاوندان مادری نیز از او ارث خواهند برد.
 • ولادت از زنا : مطابق ماده ۸۸۴ قانون مدنی فرزند حاصل از زنا از پدر، مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد.
 • جنین: یکی دیگر از موانع ارث جنین است. مطابق ماده ۸۷۸ قانون مدنی هرگاه در هنگام فوت مورث، جنینی وجود داشته باشد که زنده به دنیا آمدن او موثر در تقسیم ارث باشد و به عبارتی مانع از ارث تمام یا برخی دیگر از ورثه باشد، تقسیم به عمل نمی‌آید تا وضعیت جنین نیز مشخص شود.
 • غایب مفقود الاثر : مطابق ماده ۸۷۹ قانون مدنی اگر بین وراث ، غایب مفقودالاثر باشد ، سهم او کنار گذاشته می شود تا وضعیت او روشن شود .
 • برده بودن: یکی دیگر از موانع ارث در فقه، برده بودن است که اکنون با توجه به لغو برده‌داری، احکام راجع به آن نیز منتفی است.

موانعی که با کاهش سهم دیگری مانع ارث بردن بیشتر او می‌شوند

در اصطلاح حقوقی به کسی که مانع ارث بردن دیگری می شود حاجب می‌گویند. وجود هر طبقه از طبقات ارث مانع ارث بردن طبقه ‌بعدی می‌شود. هم چنین در یک طبقه آن که به متوفی نزدیک‌تر است مانع ارث بردن خویشاوندان دورتر می شود. یا زن و شوهر در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد ارث کمتری می‌برند.

 آیا محرومیت از ارث از موانع ارث محسوب می‌شود؟

محروم کردن وراث از ارث نه مشروعیت دارد و نه قانونی است. یعنی هیچ گاه قانون چنین اجازه‌ای به فرد نمی‌دهد که به طور کلی وارثی را از ارث خود محروم کند. اگر فردی فرزند یا فرزندان و یا پدر، مادر یا هر کدام از وراثش را از ارث محروم کند این عمل نادرست است و نفوذ حقوقی ندارد لذا از موانع ارث محسوب نمی‌شود و آن فرد همچنان ارث می برد.

بنابراین حتی اگر فرد در قالب وصیت این خواسته خودش را مطرح کند فقط تا یک سوم اموالش ورثه مورد نظر خود را از ارث محروم کرده است چرا که هر شخص فقط می‌تواند تا یک سوم اموال و دارایی‌های را وصیت کند یا در مورد آن تصمیمی بگیرد و نسبت به مابقی اختیاری ندارد.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با قوانین ارث “سهم‌الارث زن و نکاتی که لازم است بدانید!” را مطالعه کنید.
 • عدم ثبت ازدواج

  عدم ثبت ازدواج و مجازات آن

  قانونگذار، ثبت ازدواج را برای مردان تکلیف قانونی نلقی کرده و در صورتی که عدم ثبت ازدواج مح…
 • فروش جهیزیه توسط مرد

  فروش جهیزیه توسط شوهر و مجازات آن

  طبق رسم و رسوم، در کشور ما جهیزیه متعلق به زن است و مرد تنها می‌تواند از آن استفاده کند. ف…
 • رانندگی در حال مستی

  مجازات رانندگی در حال مستی

  رانندگی در حال مستی، علاوه بر جریمه بابت شرب خمر، مجازات جداگانه‌ای هم دارد و اگر رانندگی …
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین بخوانید

عدم ثبت ازدواج و مجازات آن

قانونگذار، ثبت ازدواج را برای مردان تکلیف قانونی نلقی کرده و در صورتی که عدم ثبت ازدواج مح…