خانه همه عناوین برای خرید آپارتمان ارزان در تهران به کدام منطقه برویم؟

برای خرید آپارتمان ارزان در تهران به کدام منطقه برویم؟

۰
0

بررسی ها نشان می دهد  پایین ترین قیمت برای خرید آپارتمان ارزان در تهران  در منطقه ۱۸  و از طرف دیگر گران قیمت ترین آپارتمان ها در منطقه یک وجود دارد  .

در آماری  که بانک مرکزی منتشر کرده آمده است :در فروردین امسال 239 مورد خرید و فروش آپارتمان با متوسط قیمت  11میلیون و

639هزار تومان درمنطقه یک تهران انجام شده است .

خرید آپارتمان ارزان

به گزارش مجله دلتا به نقل از اقتصادآنلاین ، گزارش بانک مرکزی همچنین حاکی است ،درمناطق 2، 3، و4 نیزبه ترتیب 423 ، 231 و

425مورد خرید و فروش خانه و آپارتمان با متوسط قیمت به ترتیب 8 میلیون و 690 هزار ، 10 میلیون و 526 هزار و5 میلیون و 880

هزار تومان صورت گرفته است .

و اما در منطقه 6 ، درفروردین امسال فقط 160 مورد خرید و فروش آپارتمان مسکونی با متوسط قیمت 7 میلیون و 765 هزار تومان

انجام شده است.

درمناطق 7 ، 8 و 9 به ترتیب قیمت هر مترآپارتمان به ترتیب ، 4 میلیون و 999 هزار ، 4 میلیون و 960 هزار و 3 میلیون و 786معامله

شده است .

قیمت خرید هرمترآپارتمان  درمناطق 10 ،11، 12، 13، 14 و 15 نیز به ترتیب 3 میلیون و 344 هزار، 3 میلیون و 746 هزار ، 3 میلیون و

713هزار، 4 میلیون و 900 هزار ، 3 میلیون و 900 هزار و 3 میلیون و 196 هزارتومان بوده است.

بر اساس این گزارش در منطقه 16 تا پایان نخستین ماه سال 97 ، 82 معامله خرید و فروش آپارتمان با متوسط قیمت هر متر، 2میلیون و 902 هزار تومان به ثبت رسیده است . درمناطق 17 و 18 نیزمتوسط قیمت هر متر آپارتمان مسکونی به ترتیب 2 میلیون و 715 هزار و 2 میلیون و 642 هزار تومان بوده است.

آمارها نشان می دهد که کمترین معامله آپارتمان ارزان با 65 مورد درمنطقه 19 با متوسط قیمت هر متر، 2 میلیون و 712 هزار تومان و بیشترین معامله به منطقه 5  با 680 مورد خرید و فروش آپارتمان با متوسط قیمت هرمتر 7 میلیون و 154 هزار تومان به ثبت رسیده است.

خرید آپارتمان

در مناطق 20، 21 و 22 تهران نیز متوسط قیمت خرید هرمترآپارتمان مسکونی  به ترتیب ، 3 میلیون و 239 هزار ، 4 میلیون و 119 هزارو

4میلیون و 692 هزارتومان بوده است.

بر اساس این گزارش ، درفروردین ماه سال 97 ، 5046 مورد خرید و فروش خانه و آپارتمان با متوسط قیمت 5 میلیون و  528هزار تومان ثبت شده است.

این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت اسفند و بهمن ماه سال 96 به ترتیب  1.9 درصد کاهش و 2.6 درصد افزایش داشته  است.

با توجه به قیمت های یاد شده،به نظر می رسد آمار بانک مرکزی که نشان می دهد خرید آپارتمان ارزان در تهران در منطقه 18 و آپارتمان گران قیمت  در منطقه یک تهران مورد تایید باشد.

بیشتر ببینید در همه عناوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.