خانه نکات حقوقی دانستنی های حقوقی نکاتی در رابطه با سند عادی و رسمی

نکاتی در رابطه با سند عادی و رسمی

۰
1
اطلاعات مربوط به انواع سند ملکی را در این گزارش بخوانید.
سند عادی و رسمی

سند در قانون مدنی دو نوع است: سند عادی و رسمی. سند عادی را خود افراد تنظیم می کنند و در عرف به آن سند دستی هم می گویند و  سند رسمی را مامور دولت تنظیم و ثبت می کند. مزیتی که سند رسمی نسبت به سند عادی دارد این است که طرف مقابل نمی تواند تنظیم این سند را انکار کند. در مورد سند رسمی فقط می توان ادعا کرد که جعلی است. در این صورت، کارشناس دادگاه با بررسی سند، جعلی یا غیر جعلی بودن آن را مشخص می کند.

هنگامی که خانه یا آپارتمان و یا هر ملک دیگری در دفتر املاک به ثبت می رسد، دولت کسی را به عنوان مالک آن ملک می شناسد که ملک به صورت رسمی و قانونی به نام او ثبت شده باشد یا ملک به او منتقل شده و این انتقال به صورت رسمی ثبت شود یا در نهایت ملک از مالک قانونی آن به دیگری به ارث رسیده باشد.

منظور از ملک بدون سند چیست؟

منظور از املاک بدون سند، املاکی است که سند آن به صورت عادی تنظیم شده و سند آن رسمی نیست.

 سند عادی و رسمی

انتقال سند به صورت عادی چه مشکلاتی دارد؟

تنظیم سند عادی مشکلات فراوانی را در پی دارد مثل اینکه شخصی ملکش را که دارای سند رسمی است، با سند عادی به دیگری منتقل کند و بعد، آن را انکار کند یا یک نفر یک ملک را با سند عادی به اشخاص مختلفی بفروشد.

خریدار ملک با سند عادی چگونه می تواند ثابت کند که ملک به او منتقل شده است؟

در هر دو مثال خریدار برای اینکه ثابت کند که ملک به او منتقل شده است یا به عبارت دیگر، برای اثبات مالکیت خود باید در دادگاه طرح دعوای اثبات مالکیت کند. او باید این دعوا را با استناد به سند عادی بین خود و مالک آغاز و برای اثبات آن، اگر ضرورت داشت، از شهادت شهود یا سوگند استفاده نماید.

 • پیگیری پول کارت به کارت شده

  مجازات برداشت پول از حساب دیگری

  اگر چنانچه به طور اشتباه به حساب بانکی کسی ، مبلغی واریز شود و صاحب حساب با اطلاع از اینکه…
 • توصیه مهم برای دارندگان دسته چک

  چند توصیه مهم برای دارندگان دسته چک

  کسی که چک بلامحل صادر کند علاوه بر اینکه دادگاه او را به پرداخت مبلغ چک و خسارت وارده محکو…
 • شرایط مطالبه اجرت المثل

  نحوه مطالبه اجرت‎ المثل

  طبق قانون چنانچه زن کارهایی را که به عهده او نبوده، به درخواست شوهر و بدون هیچ چشم‎داشتی ا…
بیشتر ببینید در دانستنی های حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین بخوانید

مجازات برداشت پول از حساب دیگری

اگر چنانچه به طور اشتباه به حساب بانکی کسی ، مبلغی واریز شود و صاحب حساب با اطلاع از اینکه…