خانه نکات حقوقی دانستنی های حقوقی با غیبت طرف معامله در دفترخانه چه کنیم؟

با غیبت طرف معامله در دفترخانه چه کنیم؟

۰
1
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی برای انجام معامله ای در دفترخانه حاضر شده اید طرف دیگر معامله نیامده است. اما آیا میدانید که در این شرایط چه کار باید بکنید؟
غیبت طرف معامله

دو طرف معامله که قرارداد خرید و فروش خانه یا آپارتمانی را می بندند، تاریخی را در قرارداد می نویسند که در ساعات اداری به دفترخانه مراجعه کرده و سند را به نام خریدار ثبت کنند. یعنی این تعهد فروشنده است که سند را به نام خریدار بزند و در مقابل، خریدار هم تعهد دارد که بقیه مبلغ قرارداد را به فروشنده بدهد. اما گاهی با مشکل غیبت طرف معامله رو به رو می شوند.

گواهی عدم حضور چیست؟

اگر در تاریخ تعیین شده در قرارداد، یکی از طرفین(چه خریدار چه فروشنده) در دفترخانه حاضر نشود، طرفی که در آنجا حاضر شده می‎تواند به علت غیبت طرف معامله از دفترخانه بخواهد که گواهی عدم حضور طرف دیگر را صادر کند.


گرفتن گواهی عدم حضور از سمت دفترخانه چه فایده ای دارد؟

خریدار و فروشنده وقتی قرارداد را می نویسند، مبلغی را تعیین می کنند که اگر یکی از طرفین از تعهداتی که در قرارداد آمده تخلف کرد، آن مبلغ به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت شود. به این مبلغ «وجه التزام» می گویند. یکی از تعهداتی که در قراردادهای فروش ملک وجود دارد، حضور خریدار و فروشنده در دفترخانه برای ثبت سند به نام خریدار است.

پس اگر مثلا فروشنده در دفترخانه حاضر نشد، خریدار می تواند از دفترخانه بخواهد که گواهی عدم حضور صادر کند و به این صورت خریدار مبلغی که برای خسارت در قرارداد تعیین شده( وجه التزام) را از فروشنده می‎گیرد.

مطالب بیشتر را در مجله دلتا بخوانید:

آیا خریدار می تواند به جای چک بانکی، با چک شخصی در دفترخانه حاضر شود؟

آیا فوت یکی از طرفین باعث از بین رفتن تعهد برای حضور در دفترخانه می شود؟

توضیحی درباره ی صدور گواهی عدم حضور از طریق اظهارنامه

بیشتر ببینید در دانستنی های حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.