معامله معارض چیست؟

۰
2
معامله معارض چیست؟ این موضوع مقاله ای است که امروز به آن خواهیم پرداخت.
معامله معارض

در جامعه امروز، با گسترش معاملات و روابط مالی افراد، وجود فرایند نظارت بر اعمال و رفتار های حقوقی اشخاص، بیش از پیش احساس می شود؛ در نتیجه  ثبت رسمی برخی اموال، لازم به نظر می رسد.

به گزارش مجله دلتا در صورت تخلف از این عمل، قانونگذار ضمانت اجرای رسیدگی مدنی را لحاظ کرده است. طبق قانون ثبت، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص در مورد اموال غیر منقول، دولت شخصی را که ملک به اسم او ثبت شده است، مالک می شناسد.

این نکته نشان دهنده ضرورت ثبت ملک است. قانونگذار با اعمال قوانینی مانند قانون ثبت اسناد واملاک، سعی در حفظ نظم مالی جامعه دارد تا در سایه اعمال این قوانین بتواند مالکیت قانونی افراد بر اموال خود را مصون گرداند. چرا که اگر قانونگذار اقدام به ضروری کردن ثبت بعضی از اموال نمی کرد ممکن بود که بعضی از افراد با سند عادی و تنظیمی بین خود، مال مورد نظر را منتقل کنند و بعد همان مال را به موجب سند عادی دیگر، به شخص دیگری منتقل کند و این خود می توانست مشکلات عدیده ای را ایجاد کند.

معامله معارض

بنابراین با الزامی کردن ثبت رسمی اموال، این مشکل تا حدودی حل شد  چرا که اگر یک مال به چند نفر به طور جداگانه فروخته می شد، آن شخصی که در معاملات متعدد، معامله ی او مقدم و سند او رسمی بود، مالک شناخته می شد.

با این وجود بعضی از افراد به نحو متقلبانه، مال خود را به موجب سند عادی و رسمی به اشخاص دیگر منتقل می کنند که این عمل ،جرم محسوب می شود و تحت عنوان «معامله معارض» دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد(سه تا ده سال حبس).

نکته ای که وجود دارد  این است که با توجه به ضروری شدن ثبت اموال غیرمنقول، هرگاه شخصی مال خود را به موجب سند عادی ( که باید ثبت می کرده است ولی اقدام نکرده) منتقل کند و بعد همان مال را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند، مشمول معامله معارض نمی شود بلکه مشمول «کلاهبرداری » می شود.

تا زمانی که ملک با سند رسمی و از طریق ثبت در دفتر اسناد رسمی منتقل نشود، انتقال گیرنده  مالک محسوب نمی شود. در نتیجه مشمول ماده مربوطه نخواهد شد.

منبع: mehrilaw.com

بیشتر ببینید در دانستنی های حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.