برنامه نویس NET CORE. تعداد مورد نیاز: 3 نفر

شرح موقعیت شغلی:

وب سایت ملکی دلتا از چند نفر برنامه نویس NET CORE. که از توانایی های زیر برخوردار باشند ، دعوت به همکاری می نماید :


· تسلط کامل به C# و ASP.NET Core

· تسلط به مفاهیم ORM و Entity Framework

· تسلط به WebApi , Restful Api

· تسلط به مفاهیم میکروسرویس و gateway

· آشنا با مفاهیم NoSQL

· آشنا با مفاهیم Containerization و Orchestration ابزارهای (Docker and Kubernetes)

· آشنایی با الگوهای طراحی شی گرا

· آشنایی با الگوهای طراحی Design Pattern

· آشنایی با Clean Coding & Refactoring

· حداقل سه سال سابقه کار در زمینه‌ی مرتبط

· توانایی حل مساله بالا و مواجهه با چالش های پیچیده

· شناخت فرآیند مهندسی نرم‌افزار و آشنایی با مفاهیم RUPو SCRUM

· نوع همکاری پاره وقت یا تمام وقت

ارسال رزومه برای شغل برنامه نویس NET CORE.

فرم زیر را تکمیل نمایید و در انتها فایل رزومه خود را آپلود کنید.
توجه: ارائه گزارش تحلیلی از وب سایت دلتا در روز مصاحبه برای شما امتیاز محسوب می شود.