ملک مورد نظر آرشیو شده می باشد
مساحت زمین : 500 متر / بر زمین : 22 متر /
قیمت 420,000,000 تومان چهارصد و بیست میلیون تومان
در حال بارگذاری

املاک مشابه با این ملک