شرایط عقد اجاره و انواع آن

0
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
قراردادهای اجاره مسکن

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن و یا چیزی را به فرد دیگر دادن است. به موجب این امر مستاجر می‌تواند در مقابل مالی که به موجر می‌دهد برای مدت معینی از ملک استفاده کند. در قانون مدنی عقد اجاره به سه نوع عقد تملیکی، عقد موقت و عقد معوض تقسیم می‎‌شود. برای آشنایی بیشتر با این اصطلاح قانونی ملک، تا پایان مطلب با دلتا مگ همراه باشید.

انواع عقد اجاره

عقد اجاره چیست؟

اجاره به عقدی می‌گویند که به واسطه آن مستاجر برای مدت کوتاهی مالک یک یا چند قسمت از اموال موجر شود. بنابراین با توجه به کاربرد ملک می‌تواند از آن استفاده کند.

انواع قرارداد اجاره

موضوع قرارداد اجاره می‌تواند متفاوت باشد. از اجاره خانه و اتومبیل و محل کار گرفته تا اجاره حیوان را شامل می شود . بر این اساس اقسام اجاره عبارتند از:

  1. اجاره اشیا
  2. اجاره حیوانات

ویژگی های عقد اجاره

ویژگی‎‌های بارز در عقد اجاره

  • عقد اجاره از دسته از قرارداد‌هایی به شمار می‌رود که در آن هیچ یک از طرفین حق فسخ یک طرفه قرارداد را ندارند. برای مثال در اینگونه قراداد‌ها چنانچه مستاجر برای یک سال ملکی را اجاره کند اما بعد از گذشت چند ماه به هر دلیل آن را تخلیه کند در صورت راضی نبودن موجر باید تاپایان موعد قرارداد اجاره ماهانه خود را بپردازد.
  •  فوت و یا حجر موجر و یا مستاجر تاثیری در اعتبار قرارداد اجاره ندارد. چنانچه بلافاصله بعداز امضای اجاره نامه موجر فوت کند اجاره معتبر است و ورثه موجر موظفند ملک را به شخص مستاجر یا نماینده او تحویل دهند.
  • در حالی عقد اجاره باطل می‌شود که خرابی ملک در حدی باشد که امکان زندگی در آن وجود نداشته باشد.

شرایط منعقد شدن اجاره

شرایط منعقد شدن اجاره

شرایط قرارداد اجاره نیز از سایر قرارداد‌ها پیروی می‌کند به شرط آنکه موارد زیر در آن رعایت شود:

  1. هنگام بستن قرارداد طرفین باید رضایت کامل داشته در صورت نارضایتی هریک از طرفین اجاره باطل است.
  2. چنانچه قیم موجر ملکی را اجاره دهد، و در مدت اجاره موجر به سن قانونی برسد در این حالت اجاره تاپایان مدت زمان مشخص اعتبار دارد. چرا که از لحاظ قانونی قیم اجازه امور اموال را دارد و اجاره ملک شامل این قانون می‌شود.
  3. موضوع اجاره باید مشخص باشد. اگر مورد اجاره مجهول باشد یعنی مقدار یا جنس یا وصف آن برای طرفین، در هنگام عقد مشخص نباشد عقد اجاره باطل است.
  4. منفعتی که در اثر اجاره منتقل می شود باید مشروع باشد، پس اگر خانه ای به منظور دایر کردن قمارخانه اجاره داده شود اجاره باطل است.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با مطالب بروز در حوزه ملک، مطلب «مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک» را در دلتا مگ بخوانید.

بیشتر ببینید در نکات معاملاتی

همچنین بخوانید

نکات بسیار مهم در خرید ملک مشاع

رای ملکی که جریان ثبتی آن به اتمام نرسیده و فاقد سند مالکیت باشد، شرکاء برای افراز باید به…