دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در اموال منقول و غیرمنقول

2
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، بهتر است خواهان هم زمان با طرح دعوا، خواسته های تکمیلی دیگر خود را هم مطرح کند مثل اینکه در خصوص سند آپارتمان الزام خوانده به تنظیم اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه و درخواست کنند.

در بیشتر مواقع مالکیت یک ملک تنها با وجود یک سند رسمی امکان‌پذیر است. سند رسمی در معاملاتی چون خرید ملک، اموال منقول و غیر منقول ضرورت دارد. با تنظیم سند رسمی تعهد قطعی بین فروشنده و خریدار است. در صورتی که فروشنده، بنا به هر دلیلی اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار میتواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد.به این دعوا و خواسته اصطلاحاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌گویند.

دعاوی الزام به تنظیم سند

نکات مهم در  الزام به تنظیم سند رسمی

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، در خصوص املاک و اموال غیر منقول و منقول است. دعوایی که مرتبط با اموال غیر منقول باشد در دادگاه وقوع ملک رسیدگی می‌شود. و در خصوص اموال منقول رسیدگی در دادگاه محل اقامت انجام می‌گیرد. با توجه به آنکه رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی است بنابراین باید هزینه‌ای معادل 3/5 درصد از ارزش ملک در منطقه را پرداخت کنیم. برای بررسی این مقدار هزینه  ارزش منطقه ای املاک براساس ویژگی‌های ظاهری و نوع مصالح به کار رفته شده و موقعیت جغرافیایی ملک عرض محاسبه می‌شود.

مطلب پیشنهادی:  قوانین اجاره املاک

نکات مهم در دعاوی تنظیم سند

مطابق قانون، خواهان فقط در صورتی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند که برای خواسته خود دلیل کتبی، عینی و ملموس داشته باشد. کسی که مبایعه نامه کتبی ندارد در این دعوا موفق نیست. به عبارت دیگر بسیاری از محاکم دعوی الزام به تنظیم سند و اثبات به مالکیت را قابل جمع نمی دانند.

آنچه که در این مطلب  درباره دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی گفته شد به اموال که موجود است تعلق می‌گیرد و مالی را که به وجود نیامده شامل نمی‌شود.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی و معاملاتی در زمینه املاک، مطلب “نکات طلایی قوانین مربوط به مبایعه‌نامه“را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات معاملاتی

همچنین بخوانید

گواهی عدم حضور چیست؟

گواهی عدم حضور یک اخطار کتبی و قانونی است تا طرف معامله را مجبور به رعایت و انجام دادن تعه…