چگونه ودیعه را از صاحبخانه پس بگیریم؟

0
1
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
بیشتر ببینید در ویدیو رسانه

همچنین بخوانید

شرایط فسخ قرارداد اجاره درصورت فوت طرفین

چنانچه در قرارداد اجاره، به مباشرت یا صلح‌عمری اشاره شود با فوت موجر یا مستاجر قرارداد قاب…