واگذاری سرقفلی برای تجاری ، مغازه در بهارستان

اطلاعات آگهی دهنده

مشخصات اصلی ملک

توضیحات تکمیلی