واگذاری سرقفلی برای تجاری ، مغازه در استان تهران

اطلاعات آگهی دهنده

مشخصات اصلی ملک

توضیحات تکمیلی