ثبت تجاری ، مغازه برای فروش در آبادان

در صورتیکه واگذاری سرقفلی مورد نظر است اینجا را کلیک کنید.

اطلاعات آگهی دهنده

مشخصات اصلی ملک

ثبت موقعیت ملک روی نقشه (اختیاری)

برای تعیین موقعیت ملک، نشانه گر () را بگیرید و به مکان مورد نظر بکشید یا در مکان مورد نظر دو بار کلیک کنید.

توضیحات تکمیلی