ملک مورد نظر آرشیو شده می باشد
مساحت کل : 1000 متر /
ودیعه 6,000,000 تومان یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان
اجاره 200,000 تومان یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان
در حال بارگذاری

املاک مشابه با این ملک