ملک مورد نظر آرشیو شده می باشد
مساحت زمین : 7000 متر / بر زمین : 130 متر / عرض گذر : 10 متر / تعداد طبقه : 20 / عرض گذر : 10 متر /
ارزش ملک 5,600,000,000 تومان یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان
در حال بارگذاری

املاک مشابه با این ملک