ملک مورد نظر آرشیو شده می باشد
مساحت زمین : 1500 متر / بر زمین : 50 متر / عرض گذر : 30 متر / تعداد طبقه : 3 / عرض گذر : 30 متر /
ارزش ملک 300,000,000,000 تومان یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان
در حال بارگذاری

املاک مشابه با این ملک