ملک مورد نظر آرشیو شده می باشد
مساحت : 56 متر /
ودیعه 300,000,000 تومان یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان
اجاره 35,000,000 تومان یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان
در حال بارگذاری

املاک مشابه با این ملک