تقاضای عضویت آژانس ها و مشاوران املاک

مزایای عضویت بعنوان آژانس املاک

 1. اختصاص پنل کاربری حرفه ای به آژانس املاک
 2. امکان افزودن مشاور به پنل آژانس
 3. اختصاص پنل کاربری به هر یک از مشاوران آژانس
 4. ثبت آگهی های ملکی آژانس با نام و تلفن مشاور مربوطه
 5. نمایش نام و آرم آژانس در هر یک از آگهی های ملکی
 6. امکان ویرایش، آرشیو و حذف آگهی های ملکی
 7. کسب امتیاز (
  ) براساس تعداد فایل های آژانس در سایت
 8. معرفی بعنوان آژانس برگزیده در صورت کسب امتیاز کافی
 9. دسترسی به متقاضیان خرید یا اجاره
 10. تخصیص امتیازات ویژه به آژانس های برتر

مزایای عضویت بعنوان مشاور املاک

 1. اختصاص پنل کاربری به مشاور املاک
 2. امکان ویرایش، آرشیو و حذف آگهی های ملکی
 3. امکان ثبت روزانه 5 آگهی ملکی رایگان
 4. دسترسی به متقاضیان خرید یا اجاره