استخدام

کارشناس پایگاه داده

تعداد مورد نیاز: 1 نفر ارسال رزومه

مسلط به Microsoft SQL Server و مفاهیم دیتابیس مسلط به کوئری نویسی، زبان TSQL و مفاهیم Performance آشنا با دیتا بیس های NoSQl و دیتا بیس اوراکل مزیت محسوب می شود محدوده کاری :گاندی جنوبی ساعت کاری: 9 الی 17:30

برنامه نویس Net Core.

تعداد مورد نیاز: 1 نفر ارسال رزومه

مسلط بر زبان برنامه نویسی #C مسلط بر تکنولوژی .NET مسلط بر مفاهیم ORM و Entity Framework تسلط به مفاهیم شی گرایی و مفاهیم SOLID تسلط به Troubleshooting and debugging آشنا به Unit test آشنایی و تجربه کاری با Git آشنایی با Swagger تجربه کاری کوبرنتیز آشنا بر ASP, NET Web API حداقل سه سال سابقه کار در زمینه های مرتبط پیگیر و متعهد در اجام امور در زمان های تعیین شده شناخت فرآیند مهندسی نرم افزار و آشنایی با مفاهیم RUP و SCRUM

توجه: ارائه گزارش تحلیلی از وب سایت دلتا در روز مصاحبه برای شما امتیاز محسوب می شود.