استخدام

مدیر خلاق

ارسال رزومه به: 77@delta.ir تعداد مورد نیاز: 10 نفر

از هر 100 نفر مدیر در هر بخشی حداکثر فقط 5 نفر از هنر مدیریت برخوردارند:

  • خلاقیت و نوآوری
  •  تغییر و تحول
  •  اثر گذاری در دیگران
  •  محبوبیت و ایجاد انگیزه کاری در پرسنل

از جمله خصوصیات ذاتی آنها است.

 اگر شما از شرایط فوق و حداقل 5 سال تجربه مدیریت برخوردارید، از همکاری شما برای وب سایت ملکی جهانی دلتا در واحدهای IT ( نرم افزار- سخت افزار)، مجله اینترنتی، روابط عمومی و تبلیغات، شبکه های اجتماعی و غیره استقبال می کنیم.

لطفاً پس از مشاهده تمامی قسمت های  وب سایت ملکی جهانی دلتا رزومه خود را به 77@delta.ir ارسال فرمائید.

کارشناس مانیتورینگ و امنیت

ارسال رزومه به: 44@delta.ir تعداد مورد نیاز: 1 نفر

مسلط به مفاهیم لینوکس LPIC مسلط به مفاهیم مانیتورینگ Zabbix, Solarwing, PRTG مسلط به مباحث DevOps مسلط به وب سرور NginX آشنا به مباحث امنیت و برنامه های مرتبط آشنا به نرم افزار جیرا مسلط به مستند سازی آشنا به مباحث شبکه CCNA, MCSA دارای روحیه تحقیق و توسعه و کار گروهی حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط

توجه: ارائه گزارش تحلیلی از وب سایت دلتا در روز مصاحبه برای شما امتیاز محسوب می شود.