ثبت ملک برای مشارکت در ساخت در ازندریان

اطلاعات آگهی دهنده

مشخصات اصلی ملک

همکف = 0

توضیحات تکمیلی