برنامه نویس NET CORE. تعداد مورد نیاز: 2 نفر

شرح موقعیت شغلی:

وب سایت ملکی دلتا از چند نفر برنامه نویس Backend که از توانایی های زیر برخوردار باشند ، دعوت به همکاری می نماید :


مسلط به Asp.Net Core
مسلط بر مفاهیم ORM و Entity Framework
مسلط به زبان برنامه نویسی C#
مسلط به WebApi , Restful Api
آشنایی با الگوهای طراحی شی گرا
آشنایی با الگوهای طراحی Design Pattern
آشنایی با Clean Coding & Refactoring
حداقل سه سال سابقه کار در زمینه‌ی مرتبط
پیگیر و متعهد در انجام امور در زمانهای تعیین شده
شناخت فرآیند مهندسی نرم‌افزار و آشنایی با مفاهیم RUPو SCRUM

ارسال رزومه برای شغل برنامه نویس NET CORE.

فرم زیر را تکمیل نمایید و در انتها فایل رزومه خود را آپلود کنید.
توجه: ارائه گزارش تحلیلی از وب سایت دلتا در روز مصاحبه برای شما امتیاز محسوب می شود.