مدیر اداری و منابع انسانی

تعداد مورد نیاز: 2 نفر
شرح موقعیت شغلی:

هلدینگ دلتا ، افراد خلاقی را که در حوزه منابع انسانی و اداری از هنر مدیریت برخوردار باشند به شرح زیر دعوت به همکاری می‌نماید: دارای روابط عمومی بالا و توانایی برقراری ارتباط مطلوب با پرسنل توانمند و خلاق در حل مساله توانمند در شناسایی مهارت‌های فردی، گزینش و مصاحبه با نیروهای جدید جذب نیروهای جدید بر اساس زمان‌بندی و سیاست های مجموعه مسلط به طرح طبقه بندی مشاغل، محاسبه حقوق و دستمزد و صدور احکام مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی و امور قراردادهای پرسنلی مسلط به تدوین سیاست ها، آئین نامه ها و مقررات سازمانی و نظارت بر اجرای صحیح آن ها مسلط به سیستم های حضور و غیاب

ارسال رزومه برای شغل مدیر اداری و منابع انسانی

فرم زیر را تکمیل نمایید و در انتها فایل رزومه خود را آپلود کنید.
توجه: ارائه گزارش تحلیلی از وب سایت دلتا در روز مصاحبه برای شما امتیاز محسوب می شود.