کمک حسابدار خانم

تعداد مورد نیاز: 1 نفر
شرح موقعیت شغلی:

آشنا با اصول اولیه حسابداری و ماهیت حساب ها آشنا با ثبت صحیح اسناد حسابداری آشنا با نرم افزارهای حسابداری (ترجیحاً راهکاران) توانایی کار با نرم افزارهای مجموعه آفیس آشنا با مغایرت‌گیری متعهد و مسئولیت پذیر توانایی برقراری ارتباط و دارای روابط عمومی خوب توانایی در مدیریت زمان جهت انجام امور محوله به نحو احسن دقیق و منظم حداقل 1 سال سابقه کاری مرتبط

ارسال رزومه برای شغل کمک حسابدار خانم

فرم زیر را تکمیل نمایید و در انتها فایل رزومه خود را آپلود کنید.
توجه: ارائه گزارش تحلیلی از وب سایت دلتا در روز مصاحبه برای شما امتیاز محسوب می شود.