برنامه نویس ارشد Net Core.

تعداد مورد نیاز: 1 نفر
شرح موقعیت شغلی:

تسلط کامل به در پلتفرم (ASP( .Net Framework, Net. Core تسلط کامل به طراحی و استفاده از API و Web Service تسلط کامل به Entity Framework و Code First آشنا با بانک اطلاعاتی SQL Server آشنایی با Design patterns آشنایی کافی با مفاهیم معماری نرم افزار و معماری شئ گرا شناخت فرآیند مهندسی نرم‌افزار و آشنایی با مفاهیم Agile و SCRUM مسئولیت پذیر، سخت کوش و دارای روحیۀ کارتیمی

ارسال رزومه برای شغل برنامه نویس ارشد Net Core.

فرم زیر را تکمیل نمایید و در انتها فایل رزومه خود را آپلود کنید.
توجه: ارائه گزارش تحلیلی از وب سایت دلتا در روز مصاحبه برای شما امتیاز محسوب می شود.