برنامه نویس Net Core.

تعداد مورد نیاز: 1 نفر
شرح موقعیت شغلی:

مسلط بر زبان برنامه نویسی #C مسلط بر تکنولوژی .NET مسلط بر مفاهیم ORM و Entity Framework تسلط به مفاهیم شی گرایی و مفاهیم SOLID تسلط به Troubleshooting and debugging آشنا به Unit test آشنایی و تجربه کاری با Git آشنایی با Swagger تجربه کاری کوبرنتیز آشنا بر ASP, NET Web API حداقل سه سال سابقه کار در زمینه های مرتبط پیگیر و متعهد در اجام امور در زمان های تعیین شده شناخت فرآیند مهندسی نرم افزار و آشنایی با مفاهیم RUP و SCRUM

ارسال رزومه برای شغل برنامه نویس Net Core.

فرم زیر را تکمیل نمایید و در انتها فایل رزومه خود را آپلود کنید.
توجه: ارائه گزارش تحلیلی از وب سایت دلتا در روز مصاحبه برای شما امتیاز محسوب می شود.