برنامه نویس front end

تعداد مورد نیاز: 1 نفر
شرح موقعیت شغلی:

مسلط به Angular آشنا به TypeScript مسلط به JavaScript دارای تجربه کاری در استفاده از WEb Serviceها (REST and Apls) درک مناسب از اصول و مبانی برنامه نویسی شیءگرا مسلط به HTML5 وCSS3 مسلط به Bootstrap و طراحی Responsive آشنایی کامل با LESS و SASS آشنایی با مفاهیم UI و UX حداقل دو سال سابقه کار در حوزه برنامه نویسی Angular آشنایی با فریم ورک های React و VUE مزیت محسوب می شود

ارسال رزومه برای شغل برنامه نویس front end

فرم زیر را تکمیل نمایید و در انتها فایل رزومه خود را آپلود کنید.
توجه: ارائه گزارش تحلیلی از وب سایت دلتا در روز مصاحبه برای شما امتیاز محسوب می شود.