مدیریت مارکتینگ - فروش

تعداد مورد نیاز: 1 نفر
شرح موقعیت شغلی:

وب سایت ملکی و مجله اینترنتی دلتا جهت مدیریت تیم فروش و بازاریابی به یک نفر مدیر خلاق نیازمند است: اگر از هنر مدیریت برخوردارید. اگر دارای تجربه کافی در برنامه ریزی و سازماندهی تیم فروش هستید. اگر توانایی خوب و اداره بیش از یکصد کارشناس فروش و آموزش آنان را دربردارید. به گروه همکاران ما در «وب سایت ملکی و مجله دلتا» بپیوندید. توصیه می شود قبل از مصاحبه حضوری از وب سایت دلتا و مجله آن دقیقاٌ بازدیدبعمل آورده و نکات مثبت و منفی آن را با دیدگاه تنقیدی مکتوب نمائید. ضمنآً اپلیکیشن «مجله دلتا» را نیز با مراجعه به سایت دلتا دانلود کنید.

ارسال رزومه برای شغل مدیریت مارکتینگ - فروش

فرم زیر را تکمیل نمایید و در انتها فایل رزومه خود را آپلود کنید.
توجه: ارائه گزارش تحلیلی از وب سایت دلتا در روز مصاحبه برای شما امتیاز محسوب می شود.