خبرنگار - سردبیر

تعداد مورد نیاز: 1 نفر
شرح موقعیت شغلی:

با تجربه کافی در روزنامه نگاری مهارت در انتخاب تیتر و عناوین خلاقانه وجذاب، آشنا با محیط Word press، آشنایی با اصول سئوی محتوا، به همکاری دعوت می شوند.

ارسال رزومه برای شغل خبرنگار - سردبیر

فرم زیر را تکمیل نمایید و در انتها فایل رزومه خود را آپلود کنید.
توجه: ارائه گزارش تحلیلی از وب سایت دلتا در روز مصاحبه برای شما امتیاز محسوب می شود.